Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

CÓ THẾ MÀ...

CÓ THẾ MÀ...
( chuyện sinh mạng mà như thể...)

-------
Kẻ bớt, người thêm... chỉ để mà...
Tức nhau tiếng gáy...  lại thành ra...
Vói non thăm thẳm coi như thể...
Khoắng bể mênh mang nghĩ chẳng qua...
Một tấc bốc giời, giời cứ tưởng...
Nửa gang xáo đất, đất cho là...
Công lênh hơn thiệt, so bì để...
Kẻ bớt người thêm... Chỉ để mà...

Hat Cat
11/09/2016

Không có nhận xét nào :