Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

CÒN GÌ Ở CUỐI MÙA TRĂNG?

CÓ CÒN GÌ Ở CUỐI MÙA TRĂNG

Có còn gì ở cuối mùa trăng?
Lặng khuya đen đúa
Bếp tro tàn lửa
giá băng.

Có còn gì ở cuối mùa trăng?
Tặc lưỡi thạch sùng ngáo cổ
Gián xác khô chèn khe cửa
Lối về vết bụi dấu chân...

Có còn gì ở cuối mùa trăng?
Vãi câu thề hẹn
Con thuyền ải, cùn chèo, mủn bến
Sóng nhác lười uể oải dây neo.

Cuối mùa trăng, chìm nổi cánh bèo
Lật sấp
Luênh loang nước mặt
Váng bẩn dòng trôi.

*
Cuối mùa trăng, mây nút đỉnh trời.
Mưa ùn rốn bể
Sương sa dòng lệ
Tạnh buồn.

Cuối mùa trăng... Vành vạnh trăng tròn.

Hat Cat 09/09/2016

Không có nhận xét nào :