Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

THƠ TÌNH VIẾT GIỮA BÃO GIÔNG

THƠ TÌNH VIẾT GIỮA BÃO GIÔNG

Thơ tình viết giữa bão giông
Gửi giằng giật những oằn cong xá cầy
Đất đêm trộn lẫn trời ngày
Ngắn dài kiếp kiến, mỏng dầy phận ong.

Thơ tình viết giữa hư không
Gửi Bồng Lai thoáng chốc mòng tỉnh say
Đầm đìa mưa lướt thướt cây
Ngả nghiêng gió cuộn chua cay nỗi mình
Tả tơi hoa đỏ, búp xanh
Loi thoi xác lá rách lành bơ vơ...

... Đã bao giờ, có bao giờ?
Ai vùi sấm chớp vào thơ gửi tình
Ai neo  nước cả, sóng duềnh
Cho thẳm sâu phút yên bình trả vay.
Cho  trăng vàng tựa gối mây
Cho tàn đông chút cuối mày, đầu môi?...
...

Thu đông... xuân hạ. Rồi thôi
Tình bão giông
 trả
cho trời bão giông.

Hat Cat 07/09/ 2016

Không có nhận xét nào :