Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

NỖI GIÀ

NỖI GIÀ

Nỗi già tôi cõng niềm già
Thu chợt đến đã phôi pha nửa chiều.

Nhanh tay vợt tiếng nhạn kêu
Dấu vào vạt áo hanh heo nắng thềm

Nghe khuya thánh thót giấc đêm
Thảng như nước giọt reo miền suối xa...
Nghiêng nghiêng lượm ánh trăng ngà
Mắc rèm hóng ngọn gió hoa mịn mềm.

Rượu tăm tự chuốc say mèm
Rút mây trải ổ cho đêm ngủ vùi.

Hat Cat 31/08/2017

Không có nhận xét nào :