Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

RỒI AI VỀ BÊN ẤY

VỀ BÊN ẤY

Rồi ai về bên ấy
Chiều vàng buông nắng vàng
Lững lờ nước dòng Đáy
Ì oạp mạn thuyền nan...

Rồi ai về bên ấy
Heo may xào xạc lay
Bối rối hoàng hôn tím
Lưu luyến biệt ngàn cây.

Rồi ai lìa xưa cũ 
Mờ mịt chặng đường xa
Nhàu nhàu sao mép cỏ 
Loi thoi búp trăng ngà...
....
Rồi ai không về lại
Héo úa vàn  muôn hoa
Mút mùa chim cánh mỏi
Đắm chìm cõi bao la.

Rồi ai về bên ấy
Là chia ly
đôi ta.

HatCat

27/09/2016

Không có nhận xét nào :