Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

RƠI NGƯỢC hay KHÚC CUỐI CUỘC TÌNH

RƠI NGƯỢC - hay KHÚC CUỐI CUỘC TÌNH 

Tình
rơi ngược không gia tốc trọng trường
ly tâm lực hút
Ma sát trượt 
Quán tính tuột 
Tình bay
lửng lơ bay.
Tình 
... vô hình gió
Tình
hữu hình mây
Toang hoác đỉnh trời 
Tênh hênh rốn đất
Tình
mưa mật / nắng tro.
rơi ngược hư vô
xe luân hồi tuột xích
bàn chân tình rậm rịch
càng cạc vịt  bùn cá tanh...

Không gia tốc trọng trường tình rơi về muôn xanh
Rách nát hố đen loè sáng.
 Thiên hà loạng choạng
sóng tình hư không.

 Cuộc  tình ngoằn ngoèo, cuộc tình cong
Khúc cuối không chạm vạch.

Hat Cat 19/09/2017
...

...

Không có nhận xét nào :