Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

GIỌT NƯỚC MẮT

GIỌT NƯỚC MẮT
( viết cho  người ở lại)

Giọt này mặn chát vành môi
Khóc cho đẫm ướt mảnh đời cũ xưa.
Tay run lượm gió vét mưa
Vơ quàng lành rách thiếu thừa chông chênh.
Nghịch dao lỡ đứt tay mình
Mượn cơn giông vặt lá xanh cây đời.
Nợ duyên ngắn nửa gang thôi
Tàn lửa rơm, cháy đáy nồi muội đen...
...
Dầu phao cạn rỉ bấc đèn
Phập phù hoa lửa hắt đêm nhập nhòa.
Gió cùn cứa rách trăng tà
Rớt đau gối lệch, rơi nhòa bóng sương.
Méo tròn giọt nhớ, giọt thương
Ấm lạnh đâu mảnh dát giường chia hai.

... Nửa thong dong chốn Bồng Lai
Khàn đêm ngửa mặt kêu trời.
Nửa ta!

Không có nhận xét nào :