Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

VUI CUỐI TUẦN : ỠM Ờ

VUI CUỐI TUẦN: ỠM Ờ

Ỡm ờ...búng gió, véo mây
Ỡm ờ tỉnh, ỡm ờ say.
Kìa tình!
Ỡm ờ tôi, ỡm ờ mình
Quơ xanh biển đắp tênh hênh sao trời

... Ỡm ờ ta, ỡm ờ người
Thả câu ghẹo bướm, cất lời cợt ong
Tình ta bong bóng xà phòng
Tinh người bảy sắc cầu vồng... kém đâu

Tha hồ thả thính buôn câu
Bao giờ sông Cái sập cầu mà lo!
...
Nhắn làng mua chiếc rọ to
Để tôi nhốt tiệt cả lò đong đưa...

Hat Cat 8/9/2017

Không có nhận xét nào :