Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

HÌNH NHƯ

HÌNH NHƯ

Hình như chữ méo, dòng xiên
Hình như ý đảo, nghĩa điên cõi người
Hình như điếc đất, mù giời
Hình như chớp lẻ, sấm côi lặng thầm
Hình như mây cũng nín câm
Hình như gió cuốn bụi lầm đường thu.
Hình như...
Ừ...
Cũng hình như...

Hat Cat
14/09/2014

Không có nhận xét nào :