Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

QUÃNG VẮNG MỊN MỀM

QUÃNG VẮNG MỊN MỀM

Loay hoay quãng vắng mịn mềm
Bảng lảng chiều dấu dịu êm cõi người.
Ém buồn sau những nét cười
Tôi một mình - một mình tôi - một mình.
Gõ khuya lạch cạch năm canh
Xâu đêm bấc ngọn đốt mình hao vơi.
Tôi một mình - một mình tôi
Gọi đêm mõ cá dứt hồi nghẹn đau.

Giọt thu tê tái ngọn  cau
Sầu thu chuối lá cuộn tàu né đêm.

Loay hoay quãng vắng dịu êm
Tôi về ôm trọn mịn mềm nỗi tôi.

Hat Cat 02/09/2016

Không có nhận xét nào :