Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

LẠ LÙNG

LẠ LÙNG

Lạ lùng cái ngọn gió may
Ngược ngang hai phía, vơi đầy hai nơi
Giơ tay với chả đến trời
Để loang toang rách tả tơi thu vàng.

Lạ lùng cái nắng đi hoang
Chả hong lá biếc non ngàn cho xanh
Dợm chân cất bước lùng quanh
Quắt khô bẹ chuối buộc quành nùn rơm.

Lạ lùng cái đó, cái nơm
Sông săm sắp nước, cá tôm đàng nào?
Tiện tay quơ mớ gai rào
Tức mình quằng ráo xuống ao đặc bèo.

Lạ lùng nghĩa mốc, tình meo
Bao tàn thu vẫn bám đeo cuộc người.

Lạ lùng cái kiếp đời tôi
Đã buông...
mãi chả buông lơi.
Lạ lùng!..

14/09/2015

Không có nhận xét nào :