Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

LỤC BÁT ĐÙA(Hoạ vui LỤC BÁT TỨC của nhà thơ anh NNB)

Lục bát đùa . Lục bát vui
Chia sáu xếp lai ba đôi. Không thừa
Trăng vú trắng.  Sữa hạt mưa.
Sao mắt hiêng hiếng mây thưa, mù dầy
Vú mọng căng ních bàn tay
Rổn rảng  khua đáy dạ này trống reo.

Dao sắc Cám đẵn. Tấm leo
Chót cuối hũ mắm lều bều đầu lâu
Ấc độc hiểm trả mưu sâu
Bằng trắc vần điệu - tứ câu đoạ tình

Vú trắng tinh. Răng trắng tinh
Khung dệt đứt... Cái sào vênh...cũng hồn.

Con bống ngoan...con chim khôn
Quanh gốc xoan cháy chả chôn cũng vùi

Lục bát hỏng . Lục bát ôi
Nát bét cua cá,  lôi thôi áo giày
Lục bát lộn cối ngược chầy
Lủi thủi quắt gầy...
Lục bát cầu ao.

Kết quả hình ảnh cho trăng non2 nhận xét :

Unknown nói...

Nghe câu lục bát trao lời
Thấy cuộc đời mãi những là hương hoa

Chúc Cát iêu ngày mới thật bình yên (~_~)

Lý Viễn Giao nói...

Lục thì thấp bát lại cao
Vào lục chỉ thấy bát chào cong canh !