Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

TIẾNG GỌI " ƠI! "




Tiếng gọi

" ƠI"
dành gọi ai đây? 
trống tênh cõi nhớ
hừng đông đỏ và hoàng hôn đỏ 
chả thắm đỏ tình. 

kẽo kẹt ngày xanh
lối hẹp lốp mòn xe đạp
xích rão dầu khô rỉ sét
bàn chân gầy quay rệu rã thời gian...

khoát giông mưa cơn
xuyên mù màn tối
bì bõm đường lầy ngõ lội
chân đơn côi 
cô liêu bước đơn côi.

chợt có lần muốn cất tiếng gọi " ơi"
chỉ bốn bề hoang lạnh
đông gió bấc
nung lửa hè
man man thú rừng khuya
ma mị dơi hang tối.
trợt vách núi
sình bùn sông.
 trống không
"Ơi..." cợt nhả
và ma cánh gió.
và quỷ hồn đen.

Tiếng gọi " ơi"
chả dành cho ai
 rơi tõm vào đêm.




Không có nhận xét nào :