Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

THẬT VỜ?!Buồn vui vầy vậy mà thôi
Đêm quánh đặc cả góc giời khói um.
Vội vàng te tái sao Hôm
Long tong nam bắc, bồn chồn đông tây.
Xôn xao lùa gió, cuốn mây
Chờ hoe hoe bóng dãi ngày nắng ương
Lập cập đêm, lộp bộp sương 
Sập hiên loang nhọ mép đường vết trăng.
Lẻ loi loé mụn sao băng
Tà tà rớt sáng
giăng giăng cuối trời.

Chợt mé tây hé ánh Mai
Là Hôm? Là một mà hai?! 
Thật vờ?

Buồn vui nói chuyện vẩn vơ...


Không có nhận xét nào :