Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

XA VỜI ( thơ bình thanh)

XA VỜI ( thơ bình thanh)

Chiều buồn riêng ai xa xôi
Tình buồn mình ai đơn côi
Đêm miên tình
Lời ca run bờ môi
chân mây xa vời
Xa vời...

Ngàn hoa bay theo chim le le
Ngàn cây xanh men nghiêng ôm bờ tre
Cò ngang đồng ru em ngoan ... À ơi!...
Tình vu vơ tan rồi
cô liêu dòng trôi
 Chèo lơi
Thuyền xuôi .

Buồn thương đôi bờ chia ly
Sầu vương tình chia lìa xa đi
Bởi bởi mây
 chờ mong.
Tê tê heo may
Co ro mùa  đông.

Lời thề đơn sai
Tong tong sương rơi thềm ngoài.
 u hoài 
đài hoa ban mai.

Mong manh làn tơ giăng che trăng ngà
Năm canh say hương đêm la đà.
Tình không phôi pha
Lòng không cách xa
Đôi ta.

Không có nhận xét nào :