Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

MÌNH ÀMình à. Thu lại đến rồi
Chiều nay
tôi với một tôi
nhớ mình.
Tàn rồi, tàn hết mùa xanh
Run run nắng
 chút
bồng bềnh heo may.

Gửi tình
chiếc lá vàng bay...


2 nhận xét :

vu song thu nói...

Chia sẻ cùng Cát:

Gửi tình
chiếc lá vàng bay...

BẠCH DƯƠNG nói...

Gửi tình chiếc lá vàng bay
Để thu đến với bao điều ước mong

Ngày mới bình an nhé Cát iêu (~_~)