Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

HOA SỮA
Ấp e hương sữa nhành xanh
Thoáng bóng anh, thoáng hình anh xa mờ
Giấc tình mơ, giấc hồn mơ
Sương mong manh
lọc
giọt thu
ngọt ngào.

Không có nhận xét nào :