Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

VÁN CỜ
Rã đám rũ áo đứng lên
quờ tay quân cờ tan tác
  đêm te tua
 ngày rách toạc
lảo đảo lè nhè sát phạt
vểnh râu / cụp mắt
Thắng - Thua

Tàn canh
Tàn mùa
có tàn ván cờ ma quỷ?!

Hình ảnh có liên quan

2 nhận xét :

BẠCH DƯƠNG nói...

Thơ Cát iêu thật hay thật buồn
Chúc Cát iêu bình yên nơi Hà Thành

Lý Đức Quỳnh nói...

Dẫu cờ một cuộc đã tàn
Nhưng còn thua thắng vẫn lan man lòng !

Em sang thăm,chúc chị luôn an vui !