Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

LỤC BÁT - ĐÁY THU

Đáy thu chạm đáy con tim
hình như lòng lặng dạ yên lâu rồi
cùn mong nhớ, lụi bồi hồi
 già nua chân duỗi cuối trời cập kênh.

Ngoặt đời rũ kiệt xa xanh
Tà dương vét cạn chút tình măng tơ
 Rén mong đợi.
Né trông chờ.
Rão xơ bông gió, lững lờ vành mây.
Sao đêm vương vất đợi ngày
Vòm xanh còm cõi hao gầy khuôn trăng
Thầm thì sương hạt mù giăng
Hư không ước hẹn trăm năm nẻo về.

Bóng chiều men mép ao quê
Đường chiều rệu rã ngựa xe ruổi chiều

Cũ xưa lưu nét dấu yêu
Mang mang sóng lúa, dập dìu cò bay.

Rồi thôi.
Biệt gió xa mây.
Hương lá tỉnh
sắc hoa say.
Úa tàn.

Cuộc người.
 Nay tụ mai tan
Lá vàng phủ kín non ngàn.
Đáy thu

2 nhận xét :

A Tám Le nói...

" Cuộc đời như bóng phù du
Sớm còn tối mất công phu lỡ làng... "

Lý Viễn Giao nói...

Đêm dài cạn ánh trăng lu
Vét thêm mấy hạt sương mù chờ đông !