Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

LINH HỒN và THÂY MA


1- LINH HỒN

Họ chết rồi
Không còn mở mắt
Không còn bước đi
Mặc khen chê
Không phân sang hèn giàu nghèo cao thấp
người nằm, người ngồi, người mép bờ, người đáy nước
chết cho quê hương.
Họ -
người còn dúm xương
người không mảnh cốt...

Họ - linh hồn trong suốt
 ấm áp nguồn nhớ thương
là  sao dẫn đường
là gương soi cho ta lau mặt.

Họ - những linh hồn đã chết 
vẫn còn sống giữa bao la.

2- THÂY MA

Thế kỷ hai mốt này
Chả ra đường cũng thấy ma
Những thây ma sống
Ngồn ngộn  giữa nhà cao cửa rộng
Múp míp bàn tay nhón tiền
Leo lẻo lời thánh hiền
Băm gỏi suối sông, rừng núi
Nấu xúp biển khơi,  đồng nội
Bán lấy tiền.
Bán ráo lấy tiền
Bán! Bán! Bán! 
 Bán cả tổ tiên
 cả lương tâm, bạn bè, danh dự...

Đồng tiền mưng mủ
Thây ma mưng mủ 
Thây ma đen rầm
Huỳnh huỵch bàn chân
 cướp đường,  giật chợ

...

Gầy gò đói khổ
Đất nước hoang tàn vất vả
Đất nước xác xơ nghèo 
 lổm ngổm
 những thây ma.

1 nhận xét :

Hùng Kỳ Lân nói...

Toàn là xác người chết và "người chuột"; chính xác là vong chuột trong thân xác người; chuột tu trong thân người; kinh khủng lắm;