Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

.. VÒM XUÂN
Là anh. - thu vàng lối em chờ đợi
gió  vội
tình rớt heo may

 Là em - nẻo đông anh vò rượu nồng cay
tuyết tan
 tình nhen lửa đỏ 

Là chúng mình
neo bến hứa
kết xanh tình lá 
Vòm xuân.Không có nhận xét nào :