Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

NAM MÔ

Giá thôi buông rủa, thả nguyền
Vết băm dấu cứa rồi liền thịt da
Giận hờn sớm muộn phôi pha
Sầy chân, sứt vảy  dần dà thôi đau.

Dụng lòng xát muối đời nhau
Để chua mặn lở thêm sâu loét bầm.
Day rỉa ngày, rủa nguyền năm
Di dấu yêu dướt gót chân hận thù...

Ngàn muôn kiếp trước vụng tu
Kiếp này đầy đoạ ngục tù tham sân
Dốc lòng hồi hướng Phật tâm
Rũ buông sạch bách tội gần nghiệp xa
Thiện tâm kết nụ khai hoa
Đường mây cõi gió chan hoà mênh mông.

Nam mô.
 Lạy Phật Hư không
Độ cho một áng cầu vồng.
Con đi.

Kết quả hình ảnh cho cầu vồng1 nhận xét :

Unknown nói...

Nam mô hỡi phật từ bi
Chúc Cát iêu tuần mới tràn đầy niềm tin