Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

NGUYỆN


Nhất tâm
Chỉ nguyện một lời
Nương hơi ấm chốn Phật đài cõi thiêng


Chùa xiêu.
Còn đấy sân Thiền
Tam quan mái dột.
Còn còn chuông vọng mùa.
Phật linh thiện gửi, ác lùa
Trả song nợ cũ, duyên xưa cuộc người.

Ngó lơ kiếp ngược, nghiêp xuôi
Mặc luân hồi với luân hồi vòng quanh.

Muộn chiều nắng sợi se tình 
Êm êm tiếng mõ câu kinh ru hồn...


 K

2 nhận xét :

vu song thu nói...

Cát ở chỗ mô thía? Chẹp qúa!

BẠCH DƯƠNG nói...

Lão Bà Bà vi vu khắp nơi
Chúc lão Bà Bà cuối tuần thật vui (~_~)