Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

CHÁN TRÒ


Hình như giọt lạnh đã rơi
Giá dậu sau,  buốt rào ngoài.
 Hình như...
Rằm rồi sao ngược mười tư? 
Mây xuôi mưa ngược lờ vờ bước say.

Lửa tàn, muội gió vù bay
Lịm mùa, co sợi nắng ngày chằm đêm
Xa trăng chả bõ gần đèn
Ngắn dây xơ chão
 mui thuyền bập bênh.

... Sớm thèm  chiều lại nhạt tênh
Mặn mòi
Chỉ nước biển xanh mặn mòi.

Cợt vàng giỡn ngọc mà chơi
Chán trò.
Rũ áo lên giời hái sao.Không có nhận xét nào :