Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

119-- CẠN MÙA


Cạn mùa gió, cạn mùa mây
Cạn mùa lá, cạn mùa cây. Cạn  mùa
Lẽ đời cạn bán, cạn mua 
Cạn mai này, cạn cũ xưa nghĩa tình.

Quẩn quanh ta lại về mình
Vẽ râu bôi mặt đỏ xanh mà cười.
Này Xuân héo, này xuân tươi
Tạ từ xuân nhé! 
Nghẹn lời chia xa.

Hat Cat 
05/02/2017
Không có nhận xét nào :