Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

132 -- RƯỢU TÌNH


Nghiêng bình
Nghiêng nữa 
 cho đầy
Môi chưa kịp nhắp đã say hả tình?!
Dao cau lúng liếng mắt xanh
Đôi môi cắn chỉ tình rình chia ai?

Thì thầm
đỏ tía vành tai
Tắm trăng
đố 
khoả gầu dai 
một mình!

Chén mê
 dốc hũ, ngược bình
Chén say
đảo bóng, xáo hình mà chơi! 

Nây nây nước giọt lọt trời
Ngà ngà quơ gió đầy vơi ấp lòng.

Thuyền tình
Tình thả ngược sông
Lá đa, bè chuối lòng vòng.
Ta xuôi.2 nhận xét :

Binh Tran nói...

Rượu tình ai thả thơ say
Lòng vòng mộng mị lắc lay cõi người
Tình như nữa mảnh chia đôi
Bên say bên tỉnh ôm đời ngủ quên…

Chúc HatCat xuân mới sức khỏe và niềm vui

HẠT CAT nói...

Stinhf suông mới viết ngư là...
Có hay dở cũng chẳng qua,..
Thôi thì