Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

133 -- THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA, MƯA ƠI,


thôi đừng khóc nữa, mưa ơi! 
truóc sau cũng cuộc luân hồi hư vô
dù xanh búp, dù đỏ hoa
một mai trên dưới chỉ là mông lung
bước dài.. dài bể, dài sông
vói cao... cao vút núi bồng, thác  mơ

bao giờ cũng chỉ bây giờ
kẻ bơ vơ cứ bơ vơ tận cùng
xót xa muối xát cháy lòng
bụi tro bỏng cháy lửa hồng bốc xiên

cõi nào là gọi cõi tiên? 
chốn nào là chốn đào nguyên hả người? 
đâu ruột đất, đâu mắt giời? 
ai hay đáy bể lõm lồi nơi đâu? 
khánh chuông mẻ kiếp cơ cầu
tuyết băng khuôn lạnh vết đau mảnh sành

Lom khom già cỗi một mình
Thuyền lênh đênh
Ván lênh đênh.
Buông chèo.

mây ỉ eo,
gió ỉ eo
khóc thủng đất,  hạt mưa gieo nắng giời.

Hat Cat 13/02/2017

Không có nhận xét nào :