Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

136 -- ƠI MÌNH!


Trăng chiều ai ngoắc đầu song
Mây lơ lửng, gió lòng vòng đâu kia.
 Hương hoa vấn vít ngóng  khuya
Lá ru rím nẻo đêm về bâng khuâng.

Sỏi đá chờ, cát bụi mong
Chân mây ai đốt đuốc hồng đợi ai? 
 Ráng xoe nan quạt ngắn dài
Hoàng hôn vo lọn tóc mai bợt màu.

Mình à. 
Sương giọt cành dâu
Mồ hôi muối chát mặn câu hẹn thề
Nhớ ai bời rối trăm bề
 Thảng thốt đêm tiếng gọi khuya, 
Ơi mình! 

Hat Cat 14/ 02/2017
Không có nhận xét nào :