Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

157-- TA VỀ

Ta về, 
Trời sập tối rồi! 
Đất phun mù xám, trời  cời đụn mây.

Chợt dâng khoé mắt cay cay
Chợt rung cây lá tròn xoay đỉnh đầu

Héo hon dạ dấu muộn sầu
Cóng tê môi mấp máy câu giã từ

Thốc đêm, gió bấc cuốn cờ
Trĩu khuya, sương muối táp bờ cỏ xanh

Run run rời búp tay mình
Đi không đặng.
Tạ từ tình, tình ơi! 

Trăng đông vàng úa nửa trời
Đêm đông heo hút lẻ loi nửa mình.

Khư khư ôm chặt lấy tình
Lưu vòng tay ấm sưởi mình, đấy ai! 

  Hat Cat 28/02/2017

N
Không có nhận xét nào :