Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

151-- THOÁNG ĐỜI

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời
Thoáng đời nào phải trăm năm
Ngày hoe nắng, đêm vàng trăng 
lần hồi.
Gọi về gió cút, mưa côi

Tàn xuân hoa bụi, cỏ gồi 
lùng quanh
Nào đâu phận yến, duyên oanh
Thân sơ cũng chỉ tơ mành vu vơ.
Lầm lầm bùn đất lầy bờ
Có chăng cõi mộng, chốn mơ mà cầu?
Vùng vằng những đẩu cùng đâu
Trước sau rồi cũng dắt nhau lên giời
Ngắn dài chỉ bấy nhiêu thôi
Hợp tan - một thoáng duyên đời mong manh.
Phẩy tay tiêu hết ngày xanh
Giận thương
mai mốt cũng thành hư không.

Hat Cat 21/02/2017

Không có nhận xét nào :