Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

129 -- HỘI LIM , NGƯỜI ƠI, ( gửi người Kinh Bác) .,


Kính nhau cau ngọt, trầu cay
Liền anh say... Liền chị say... bời bời...
Đòng đưa câu hát " người ơi"
Long lanh ánh mắt giếng thơi bồng bềnh.

Phải duyên tính lại gặp tình
Dùng dằng xiêu mái, đổ đình đó ai! 
Cỏ xanh xanh mịn dấu hài
Trầu cánh phượng thắm môi người, môi em.

Thẫn thờ "đôi mắt lim dim"
Dan tay " xe chỉ luồn kim" , nhé người
" Hoa thơm bướm lượn " sánh đôi
" Ai hơn... đừng kết, ai mời... đừng đi.
" Người ơi, người ở đừng về..." 
Đây Nội Duệ những đắm mê nồng nàn
Đây Tiên Du sắc mơ màng.
Chia xa lòng những ngổn ngang nỗi lòng
Quai thao vương nhớ, vấn mong
Đò xuôi, chèo muốn ngược dòng về ai! 

Hội tan... nỗi nhớ dặc dài
Lối về như có mây gai rấp đường.

Hat Cat - Hội Lim 2017

Không có nhận xét nào :