Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

145 --THƯ KHÔNG GỬIThư này không gửi cho ai
Thư này tôi viết cho tôi để dành...

Quả ngon từ lúc còn xanh
Nước trong mát tự ngọt lành suối xa
Hoa cà tím nửa tháng ba
Tưởng sai trĩu quả, hóa là lại thui!
Đổ thừa mưa dập, gió vùi
Nụ non vương vãi tả tơi luống ngoài.
Trách; thì nào biết trách ai
Rủi may âu cũng tại giời, biết sao!
Chồn chân, dốc núi lại cao

Đã thôi; dù đến thế nào cũng thôi!

Nếp nào đồ chả thành xôi
Méo vung khéo úp kín nồi là xong!
Kiếp đời khuya sớm long đong
Bốn bề dây buộc năm vòng mà chi! 


Ngược xuôi mưa gió bất kỳ
Đường xa đố dám đi về cùng đêm!
Vung vinh nếp cũ đã quen
Có gan đánh đổi một phen với đời?!
Trượng phu chỉ ở đầu môi
Quay về bậu cửa mà ngồi nhổ râu!
Giăng sao vằng vặc trên đầu
Đừng thề thốt kẻo về sau thẹn lòng!
Đã hay không - sắc khôn cùng
Vơ quàng dây rợ lòng thòng trói ai?!

Ra sông kều đám bèo trôi

Ô kìa!
Con cá nó bơi ngược dòng!


Hat Cat 26/07/2012 


Không có nhận xét nào :