Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

139-- CHẮP MẢNH TRẦN

( Gửi người đang cặm cụi chắp mảnh trần)


Men le lói tà dương 
chắp vụn chiều xuân oải 
thuyền trăng gác mái 
ngược đêm xám tro.


Khoác mong manh hư vô

mải mê hoang hoải gió
vịt sông Ngân loang toang cặp mỏ 
ngó trần gian - dục lúa phơi màu...


Sợi tơ -
nợ  một đầu
một đầu - duyên sểnh
xe lưới tình
quăng chài định mệnh
vây bủa tim côi.

Khấp khểnh mép trời 
ráng xoe rẻ quạt. 
khép mở 
nắng lưng chưng
gió lưng chừng
khát bùng hun lửa.
...
Mướt mát cõi miên tình
Thiên Thai rờ rỡ
 Đào Nguyên lồ lộ
Suối Cam Tuyền lịm ngọt dáng phong vân.
...
Chắp tơi vụn mảnh trần 
Gom li ti hoa phấn 
Duyên phận
Kết noãn hường.Không có nhận xét nào :