Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

134 -- NƯỚC MẮTNước mắt chìm vạn cổ
Thương đau  ngập thiên sơn
Sầu tan làn mây vỡ
Tủi  đọng đống sỏi trơn
Lẻ loi trăng côi cút 
Hiu hắt gió cô đơn.

Hat Cat 16/ Giêng AL

Không có nhận xét nào :