Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

127-- THỰC HƯ?


Thực hay hư đấy, chiều ơi! 
Nửa câu quyến gió, nửa lời giỡn mây
Nửa thề lá, nửa hẹn cây
Bống bồng nào tỏ nẻo này về đâu? 

Thực hư cái nắng hương cau
Nửa gié lúa, nửa bông lau mịn màng
Nửa bấc chì, nửa đá vàng
Ngược xuôi ngơ ngác đò sang lỡ mùa.

Thực hư bướm đón, ong đưa
Đường hoa thấp thoáng nhặt thưa cánh hồng.
Vớt trăng lấp lánh đáy sông
Giăng mưa ken nước cong cong mặt hồ

 Ghét hay yêu? Thực hay hư
Muộn màng xuân khẽ khàng ru muộn chiều...

HatCat 
07/02/2017

Không có nhận xét nào :