Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

117--- ÁO VÁKhen cho mụn vá khéo chưa
Mịn màng miếng lụa ngang vừa tày gang
Chỉ hồng viền mép vải toan
Tay tiên vẫy nét phượng loan ru tình
Ồ xinh. Miếng vá thật xinh
Lá hoa rõ khéo, tím xanh rõ vừa
Cũng thì chắn ngọn gió lùa
Khỏi đông se sắt thịt da những ngày.
Cũng thì rách vá, lành thay
Ngắn dài đắp đổi, mỏng dày luân phiên.

Lén nhìn áo vá vắt nghiêng
Tiếc công nắng giữ mưa gìn một khi.

...
Hat Cat 03/02/2017

Không có nhận xét nào :