Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

116 -- HỒNG HÔNG - TUYẾT TUYẾT

HỒNG HỒNG , TUYẾT TUYẾT...
( bỗng tối nghe hát ca trù)

hồng mà chi, tuyết mà chi? 
nặng bồng nhẹ tếch bấc chì, ai ơi! 
nợ đâu cũng chỉ nợ đời
duyên đâu rốn bể, chóp giời mà duyên
lồng cồng thúng dưới mủng trên
lệch đòn, quang ganh có nghiêng chăng là...? 
...
hồng cũng hoa, tuyết cũng hoa
so ra gấm vóc, lụa là một khi
đãi đằng mưa dãi nắng dề
muối sương còn nuột hoa lê trắng mùa? 
cửa vênh có chắn gió lúa? 
khung vênh, kim chỉ thêu thùa có xinh? 

tuyết hồng meo xám mốc xanh
nợ duyên vỡ bát, mẻ bình là thôi! 

chiều nương vết nắng chân giời
hoàng hôn bầm tím trẫm nơi thề nguyền.

hồng mà nên?...  tuyết mà nên? ...

Hat Cat 02/02/2017
Không có nhận xét nào :