Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Đồng mưa quê

Đăng ngày: 21:15 12-01-2012
Thư mục: Tổng hợp

Vu vơ đồng trống mưa buồn
Vườn ai thoáng ngát mùi hương hoa nhài
Dở dang đông nửa vụ rồi
Đầu trời sao nhặt, cuối trời sao thưa
Dạo rày vắng bóng tua rua
Vụ chiêm ngả ải cày bừa vừa xong.
Mạ gieo laị ngấm lạnh đông
Nghẹn mầm quăn rễ lông chông úa vàng…
Ngẩn ngơ ra đứng đầu làng
Thôi đành thóc giống vãi ngang nuôi cò…
Cỏgừng mọc kín đầu bờ
Mủn đen gốc rạ còn chưa ngấu bùn…
Lai rai rải hạt đông buồn
Tôi lang thang giữa bồn chồn đồng mưa
Thôn Vân Nam Địnḥ12/1/2011

Không có nhận xét nào :