Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

CON THÒ LÒ

Đăng ngày: 00:02 28-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
CON THÒ LÒ
(gửi D )Tờ giấy trắng
hai mặt đều trắng.

Đồng xu đồng
mặt chữ mặt không.

Con thò lò sáu mặt
Xóc xóc... Hầy!... Lăn lăn
Nhốn nháo hai hoá bốn
Nhoáng nhoàng một thanh năm...
Biến báo đời muôn mặtMột - Hai - Ba - Sáu?
- KHÔNG!!!

Không có nhận xét nào :