Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

LỬA

Đăng ngày: 09:35 29-01-2012
Thư mục: Tổng hợp

Cháy hết mình… rồi chả thấy mình đâu
Rớt tàn đỏ giữa bụi than đen nhẻm
Gió vô tình ngang qua cuốn trọn
Cả rực hồng tan biến giữa hư vô…

Không có nhận xét nào :