Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

MỘT LỜI

Đăng ngày: 17:10 12-01-2012
Thư mục: Tổng hợp
fairy with birds

Bát nước đổ rồi , người ạ
Không đầy lại được nữa đâu.

Bông hoa rời cành tàn úa
Làm sao giữ vẹn nguyên màu.

Trái tim ngạo mạn ích kỷ
Một đời chìm đắm khổ đau!

Mở lòng từ bi hỉ xả
Còn hơn kinh sách ngàn câu!

Không có nhận xét nào :