Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Chuyện Lão bà bà

Đăng ngày: 14:38 09-02-2012
Thư mục: Tổng hợp

Ngày xưa có một lão bà
Chuyên lo cái chuyện giời sa xuống đầu
Thời gian lâu thật là lâu
Lão bà kiếm cái vung mầu đồng đen
Lại xây trụ đá chống thiên
Đào hầm dấu gạo, dấu tiền rõ sâu
Thế mà giời có sập đâu
Dù mưa bão dội nát nhầu xóm quê

Ngày nay có một lão bà
Xây tường che kín đường ra ngõ vào
Bịt cả nẻo thấp lối cao
Vẫn thấy ào ào phận kiến thân ong
“ Muốn cho muôn việc chóng xong
Trong tay phải có vàng ròng mới hay
Bọn người lấm láp chân tay
Còng lưng nuôi lũ lưng ngay tán tàn
Vào của quan có phép quan
Dọc ngang… vẫn ngọc với vàng vừa in.
Quan dưới lo lót quan trên
Quan trên vung tiền giữ ghế thật lâu.
Một lòng cấu kết cùng nhau
Bóp dân nặn nước… từ đầu đến chân…

Lão bà ngày tháng phân vân
Đời nào cũng khổ người dân hiền lành
Muốn không thấy giống hôi tanh
Tránh xa cả cõi hồng trần … may ra
…!

Không có nhận xét nào :