Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

MẮNG RÉT

Đăng ngày: 06:38 19-02-2012
Thư mục: Tổng hợp
 
Rét Đài, rét Lộc gì đây?
Tái tê buốt giá thân gầy, rét ơi!
Co ro cả mấy tháng giời
Run rẩy tối... run rẩy mai
Lò dò...

Tức m
ình mua Cá tháng Tư
Đổ Đài lẫn Lộc kho dừ mà ăn!

Không có nhận xét nào :