Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Hết!

Đăng ngày: 09:54 05-02-2012
Thư mục: Tổng hợp

  Bao nhiêu... từ bấy đến nay
Lỡ buông vỡ nát vơi đầy tình ta.
Đã qua, xưa cũ đều qua
Thôi gần, mai nữa cũng là vu vơ.
Đọt xuân xanh búp non tơ
Thờ ơ gió đậu lững lờ sương giăng
Đụn mây nặng xám trời gần
Li ti mưa bụi mờ dần biển xa
Lạnh lùng ngọn gió lướt qua
Mảy may vương chút chỉ là long đong.

Sương mù đặc kín mặt sông
Thương thuyền ai lặng giữa dòng lênh đênh.
(Ngày 14 tháng Giêng NT)

Không có nhận xét nào :