Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

BẤT CHỢT

Đăng ngày: 06:40 30-10-2011
Ai từ Sắc giới đến ?
Ai từ Hư vô về ?
Theo mây ngàn lãng đãng
Gặp nhau nơi cõi Mê...
Xanh biếc hình Thỏ ngọc,
Đỏ rực bóng Ác tà.
Ai pha hoàng hôn tím?
Ai tô ánh trăng ngà?!
Bồng bềnh trong sóng mắt
Lênh đênh ta với ta...
Nghe thu về xao xác
Tiếng hạc lưng trời xa...
*
Ta đi về vương vấn
Chát mặn cả biển sầu.
Ta đi về ràng buộc
Nhói buốt trời thương đau...
Bồng Lai xa tít tắp !
Biết đi đâu?
Về đâu?!

Không có nhận xét nào :