Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

RỜI XA

Đăng ngày: 11:01 14-10-2011
Thư mục: Tổng hợp
XIN RỜI XA NHÉ!. CHỐN ẢO MỜTÔI VỀ QUÊ CŨ VỚI TẰM TƠVỚI NGÀN DÂU BIẾC XANH SÔNG Đáy
VỚI CÁNH CÒ BAY TRẮNG GIẤC MƠ
VỀ VỚI Thôn Vân ĐẶC AO BÈOVỚI NGÔI CHÙA NHỎ NGÕ PHONG RÊUVỚI ĐÌNH LÀNG CỔ XÔ NGÓI MÁI
VỚI ĐÊ VI VÚT TIẾNG SÁO DIỀU...
THÔI TẠM BIỆT NGHE, BẠN THÂN YÊU! CHIỀU THU NẮNG NHẠT, GIÓ HIU HIU.

ĐÔNG VẮNG BUỐT TÊ TỪNG HƠI THỞ
DĂNG KÍN NỖI BUỒN ĐÊM CÔ LIÊU.
 

Không có nhận xét nào :