Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

THOÁNG ANH

Đăng ngày: Cách đây 24/2/2012
     
   (gửi người xa)
Thoáng Anh… Chỉ một thoáng Anh
Bông xơ tóc mái, lênh khênh dáng người.
Chả còn gì của xa xôi
Chả còn gì của đầy vơi thuở nào…

Gánh đêm sót lại tiếng rao
Quán đêm vương khói thuốc lào nồng hôi.
Phố đêm sương ướt chỗ ngồi
Đèn đêm giọt sáng thõng nơi chân đèn.

Trăng buông nửa phố Tràng Tiền
Nửa đền Bà Kiệu, nửa đền Ngọc Sơn
Nửa gốc Me, nửa cành Bàng
Nửa hồng Phượng sớm, nửa vàng Muồng trưa…
Nửa Tràng Thi lối ta về
Nửa Hàng Trống, nửa Nhà Thờ đợi nhau…
Nửa Em... mưa nắng dãi dầu
Nửa Anh... bạc trắng mái đầu gió sương

Ngập ngừng… bóng đổ nửa đường
Nghe bao xưa cũ yêu thương ùa về...!

Không có nhận xét nào :