Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

RỪNG THÔNG

Đăng ngày: 23:27 21-02-2012
            
Rừng Thông, Thanh Hoá
Là Rừng Thông?
- Là Rừng Thông!
Mưa giăng bốn phía bịt bùng gần xa
Nửa Thông: - Ngã bảy - ngã ba
Nửa Rừng: - Thì lại hoá ra không rừng !

Bàn chân lạ lẫm ngập ngừng
Bỏ thương quên nhớ lừng chừng xa xôi!

Rừng Thông sỏi bát, đá nồi
Lèo tèo khoai bụi, rạc rài sắn hom
Cà gai lổn nhổn dọc ngang
Nhà ai gà lợn chạy hoang xổng chuồng!?

Qua rồi thời nhớ, thời thương?
Thờ ơ như kẻ lạc đường hỏi thăm.
Tưởng rằng tơ dứt ruột tằm
Những mong là chuyện trăm năm – một ngày.
Mù giời gió cuốn bụi bay
Vô duyên đá cuội phủ dầy lòng sông.

Xa Rừng Thông, nhớ Rừng Thông
Một mai liệu có xanh không mà chờ?!

Không có nhận xét nào :