Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Tết: nhớ & quên

Photobucket
Đăng ngày: 02:55 23-01-2012
Thư mục: Tổng hợp
TẾT _ Nhớ & Quên (gửi người xa)
Đã nhủ lòng thôi không thương nhớ
Đã tự cho sạch nợ, tàn duyên
Mà ngồì đứng chẳng thể quên
Vào ra thơ thẩn hết đêm lại ngày

Rượu không uống mà say mới lạ
Người không quen lại hoá người thân
Một đi, một lại tần ngần
Quẩn quanh chân níu bàn chân vướng rào
Rau muống quấn bờ ao mấy độ
Bèo tây ken mấy chỗ nông sâu
Một năm mấy vụ lúa màu
Lần hồi khoai sắn đợ nhau qua ngày...

Gió mây sớm đó đây khuất nẻo
Mưa bão chiều vặn chéo cánh chim
Thương người đèn thức chong đêm
Nhớ người thoáng nhẹ bên thềm lá rơi

Ai nơi đó cuối giời mong ngóng
Ai nơi này đầu sóng đợi chờ
Khi thì ra ngẩn vào ngơ
Khi thì mười khắc bơ phờ năm canh!

Nơi góc giời chim xanh không bạn
Chốn ngàn mây cánh nhạn lẻ đôi
Dõi nhìn hạt hạt mưa rơi
Xót vầng nắng sớm, tiếc giời chiều đông.

Nào đâu có thề sông hẹn biển
Nào đâu mong chốn đến, nẻo về.
Lần lần con nước sơn khê
Ngọn nguồn cuối bể bốn bề mênh mang.
Con thuyền ngang nước sông chảy dọc
Mái chèo khua mặt sóng nhấp nhô
Loanh quanh rời chẳng khỏi bờ
Tít mù bốn phía đèn cù đuổi nhau.

Có ai chờ mà rầu rĩ đợi?
Có ai trồng mà xới mà vun?

Tết về nhớ nhớ - quên quên?
Vu vơ câu chữ vô duyên một mình…

(đêm giao thừa Nhâm Thìn 22/1/2012)

Không có nhận xét nào :