Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

BUỒN ƠI!Buồn gì, buồn đến thế này!
Buồn từ rốn bể, chỏm mây buồn về.

Buồn đông giá lạnh ủ ê
Buồn xuân dầm dề mưa lất phất bay
Buồn hè nắng rã rượi say
Buồn thu ngăn ngắt mỏng dầy lả lơi
Buồn xơ xác cánh chim giời
Bời bời tơ trắng chơi vơi gió chiều.
Buồn dập dềnh nước thuỷ triều
Mang mang ngọn sóng, xiêu xiêu cột buồm.
Buồn mù mịt đỉnh non ngàn
Lá cành xanh đã úa vàng. Buồn ơi!
Tôi về buồn cõi riêng tôi
Tiện tay quơ đám mây giời ngang qua…

Không có nhận xét nào :